Tag Archives: comercialització de la fusta

Nou reglament de la UE per a la comercialització de la fusta

L’octubre de 2010, la Unió Europea (UE) va adoptar un nou Reglament relatiu a la comercialització de la fusta per lluitar contra el comerç de la fusta aprofitada il·legalment. Aquest reglament va entrar en vigor el passat 3 de maç: Reglament (UE) nº 995/2010

Podeu consultar un resum del Reglament als següents enllaços:

Sinopsi del Reglament de la UE nº 995/2010 de prohibició de comercialitzar fusta il·legal i els seus derivats dins de la Unió Europea

Per a més informació cliqueu aquí.