Tag Archives: Silvicultura

Gestió forestal

Perquè la planificació i la gestió del territori és la clau per a la millora de les condicions de vida dels seus habitants i, alhora, per a la
conservació dels seus valors naturals.

 • Projectes d’Ordenació forestal per a finques rústiques de propietat pública o del comú de veïns.
 • Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per a finques rústiques privades.
 • Direccions d’obra de treballs forestals.
 • Valoracions i peritacions.
 • Projectes de repoblació forestal.
 • Projectes de restauració i recuperació d’àrees degradades, abocadors.
 • Plans d’ús i gestió d’espais naturals.
 • Estudis d’impacte ambiental.
 • Plans tècnics de gestió cinegètica i piscícola.
 • Cartografia i assessorament en la implantació de Sistemes d’Informació Geogràfica.
 • Estudis d’aprofitament de la biomassa forestal.

DSC05158 DSC05175