Tag Archives: Senyalització rural

Senyalització

Perquè creiem que posant en valor el patrimoni natural i arquitectònic, estem generant oportunitats de negoci per als seus habitants.

✓ Projectes de senyalització direccional i informativa d’elements d’interès patrimonial, cultural i arquitèctonic.

✓ Projectes de senyalització i difusió de rutes d’interès natural, rutes btt i itineraris urbans.

✓ Projectes de restauració i posada en valor d’elements patrimonials del territori.

A més, tenim una àmplia experiència en l’execució d’aquests tipus de projectes. En concret, en l’elaboració i la supervisió dels continguts, l’elaboració i el tractament de la cartografia (plànols en relleu, esquemàtics, etc.) i de la fotografia, l’elecció dels materials i, la direcció i la supervisió de les obres.

Enllaç al manual tècnic de senyalització d'espais naturals protegits