Tag Archives: Protecció civil

Protecció Civil

Perquè el coneixement del risc i la vulnerabilitat, així com dels
protocols d’actuació, és la clau per a una gestió ràpida i eficient de l’emergència.

✓ Elaboració, implantació i manteniment de Plans d’Autoprotecció d’activitats i centres, d’acord al Decret 82-2010 (annex 1A, 1B i 1C).

✓ Exercicis de simulacres i programes de formació dels grups actuants.

✓ Elaboració, implantació i manteniment de Plans de Protecció Civil municipals:

  • Per a emergències d’incendis forestals (INFOCAT).
  • Per a emergències d’inundacions (INUNCAT).
  • Per a emergències de nevades (NEUCAT).
  • Per a emergències d’accidents de vehicles de transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT).
  • Per a emergències exteriors del sector químic (PLASEQCAT).
  • Per a emergències de contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT).
  • Per a emergències sísmiques (SISMICAT).
  • Pla bàsic de protecció civil (PROCICAT).
  • Plans específics municipals (PEM) per activitats i esdeveniments públics, etc.
  • Elaboració, implantació i manteniment de Plans de Protecció Civil supramunicipals: Pla d’Assistència i Suport (PAS Comarcal).

Enllaç al web de Protecció Civil