Plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals

Enginyeria Marsal i Porta ha realitzat el PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS de diversos municipis de les comarques de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre per encàrrec de la Diputació de Tarragona.

Aquest plànol de delimitació és l’instrument que defineix, entre d’altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les edificacions per tal que siguin el menys VULNERABLES que sia possible en cas d’incendi forestal. Acompanya aquest plànol un document en el qual es determinen les fases d’execució, superfícies, etc.

Els ajuntaments tenen l’obligació directa per la Llei 5/2003, modificada posteriorment per la Llei 2/2014, de redactar i aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals afectades per aquesta Llei, amb la definició de les mesures de prevenció dels incendis forestals. També han de vetllar per l’execució d’aquestes franges, si no les han fet els subjectes obligats en darrera instància correspondrà a l’ajuntament de fer-les poden recórrer a l’execució forçosa.

Per altra banda, aquells ajuntaments que tenen el plànol de delimitació aprovat tenen preferència en les convocatòries d’ajuts per a l’obertura i manteniment de franges perimetrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Des d’Enginyeria Marsal i Porta restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment.

L’equip d’Enginyeria Marsal i Porta.

One Response to Plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals

  1. Es per tot aixo que des del CPF es gestionen dues grans linies d’actuacio, una referent a les linies d’ajut ordinaries de gestio forestal sostenible i una altra referent a les linies extraordinaries per a la recuperacio del potencial forestal en zones afectades per grans catastrofes naturals.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *