Novetat! Ordre sobre l’obtenció de la qualificació d’orientació energètica

Recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’ordre AAM/79/2013  la qual considerem molt interessant per tal de poder realitzar els tan necessaris treballs forestals d’aclarida de les repoblacions i les pinedes de les forests de titularitat pública o privada.

Aquesta ordre preveu que aquests boscos puguin ser qualificats com a “cultius forestals energètics” amb la qual cosa el producte obtingut (arbres petits que fins fa poc no tenien cap interès o sortida comercial) tindrà un cert valor comercial donat que rebrà una prima molt superior en el seu aprofitament com a biomassa amb finalitats energètiques.

Per tal d’obtenir aquesta qualificació, caldrà sol·licitar-ho a l’administració forestal i modificar el planejament existent (ja sigui PTGMF o projecte d’ordenació forestal).

Tot plegat, sembla apuntar que en els propers anys, l’aprofitament sostenible de la biomassa podria suposar una font d’ingressos per als propietaris forestals i promoure la creació d’empreses i de llocs de treball al territori.

Des d’Enginyeria Marsal i Porta, SL estem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment.

Enllaç: Ordre AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de la traçabilitat

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *