Category Archives: Presentació

Benvinguts al web d’Enginyeria Marsal i Porta!

Enginyeria Marsal i Porta, SL és una empresa d’enginyeria constituïda l’any 2000, especialitzada en l’àmbit forestal i ambiental, i formada per professionals amb una àmplia experiència en la planificació i la gestió del territori.

Aquest gabinet ofereix els seus serveis als ajuntaments i a altres administracions públiques, Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs), associacions de propietaris forestals, empreses i propietaris privats.

A més, assessora els seus clients en la recerca de fonts de finançament així com en l’execució dels seus projectes.

Nou reglament de la UE per a la comercialització de la fusta

L’octubre de 2010, la Unió Europea (UE) va adoptar un nou Reglament relatiu a la comercialització de la fusta per lluitar contra el comerç de la fusta aprofitada il·legalment. Aquest reglament va entrar en vigor el passat 3 de maç: Reglament (UE) nº 995/2010

Podeu consultar un resum del Reglament als següents enllaços:

Sinopsi del Reglament de la UE nº 995/2010 de prohibició de comercialitzar fusta il·legal i els seus derivats dins de la Unió Europea

Per a més informació cliqueu aquí.